zabok

Ured tvrtke GeoTAG d.o.o. nalazi se u Zaboku na adresi ulica Matije Gupca 24/A, u neposrednoj blizini zgrade suda gdje se nalazi Ispostava za katastar nekretnina Zabok, odnosno preko puta poštanskog ureda i crkve u Zaboku.