legalizacija

Geodetski snimak za potrebe legalizacije, ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, sastavni je dio tehničke dokumentacije koja se predaje kao prilog Zahtjevu za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju, a izrađuje se sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12).

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade, izgrađene bez građevinske dozvole, odnosno protivno istoj. Uvjet je da su radovi izvedeni do 21. lipnja 2011.

Legalizaciji nezakonito izrađenih zgrada sukladno navedenom Zakonu mogu pristupiti samo oni investitori koji su podnijeli Zahtjev za legalizaciju nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

GEODETSKI SNIMAK ZA POTREBE LEGALIZACIJE MOŽE SE KORISTITI SAMO KAO PRILOG ZAHTJEVU ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU, A ISTI NE PODRAZUMIJEVA EVIDENTIRANJE OBJEKATA U KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI.