sudsko vještačenje

Vještački nalaz i mišljenje izrađuje se na zahtjev nadležnog suda u pravnoj stvari koja se kod istog vodi, a može se izraditi i na zahtjev tijela državne i lokalne uprave i samouprave, nekog drugog pravnog subjekta ili fizičke osobe.Nalaz i mišljenje geodetskog vještaka predstavlja stručno mišljenje i pretpostavke u određenoj pravnoj stvari, a temeljem u tom trenutku vještaku dostupnih saznanja. Može sadržavati geodetsku izmjeru i drugu geodetsko-tehničku dokumentaciju u svrhu utvrđenja činjenica o određenoj pravnoj stvari.

Način iznošenja nalaza i mišljenja geodetskog vještaka, propisan pravilima parničnog postupka, ne zadovoljava propise koji su sadržani u Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 144/08, 61/11 i 56/13), a time nalaz i mišljenje geodetskog vještaka nije pravovaljani geodetski elaborat temeljem kojeg bi se donesena sudska odluka provela u katastru i zemljišnoj knjizi.