uav snimanje iz zraka

Snimanje iz zraka podrazumijeva brzo i ekonomično prikupljanje velike količine podataka primjenom specijalno konstruiranih bespilotnih letjelica. Prikupljene snimke koriste se za potrebe izrade oblaka točaka, 3D modela objekata, digitalnog modela terena, digitalnog modela reljefa, digitalne ortofoto karte i sl. geodetskih podloga u rasterskom i vektorskom obliku.

Za razliku od tradicionalnih metoda geodetske izmjere, bespilotnim letjelicama moguće je snimiti nepristupačna i opasna područja interesa. Prednost ovakvog načina izmjere posebno se očituje u znatno kraćem vremenu prikupljana i obrade podataka izmjere, te isporuke geodetskih podloga projektantima.