tematska kartografija

Tematska karta je karta određenog zemljopisnog područja na kojoj je jedan ili više opće geografskih objekata prikazan s posebnom važnošću. Sve karte izrađujemo u Transverz Merkatorovoj projekciji, službenoj ravninskoj projekciji Republike Hrvatske HTRS’96/TM (geodetski datum GRS’80), što ih čini veoma pogodnim za jednostavnu orijentaciju na terenu kao i korištenje s GPS uređajima.

Podaci o objektima od posebnog značaja za izradu neke tematske karte (biciklističke staze, pješačke/planinarske staze, konjičke staze, …) prikupljeni su temeljem stvarnih podataka terenske izmjere (GPS/terestričko snimanje).

Sve karte u mogućnosti smo izraditi u obliku pogodnom za korištenje putem Internet preglednika kao statičke ili dinamičke Internet karte. Za karte izrađene po narudžbi nudimo mogućnost otkupa autorskih prava (karta u digitalnom obliku).