praćenje pomaka

Prilikom izgradnje visokih, dugih i složenijih građevinskih objekata (brane, mostovi, tuneli i sl.) projektanti nastoje osigurati trajnu stabilnost objekta, međutim oštećenja na takvim objektima su uvijek prisutna, te dolazi i do urušavanja objekata (visoka materijalna šteta i dovođenje u opasnost ljudskih života). Kako je svaki građevinski objekt podložan pomacima koji u konačnici mogu rezultirati deformacijama, potrebno je periodično pratiti njihove pomake.

Primjenom različitih geodetskih metoda mogu se osigurati kvalitetne informacije o pomicanju velikih građevinskih objekata. Ovako prikupljeni podaci čine osnovu na temelju koje građevinski stručnjaci provjeravaju dali su prilikom statičkih proračuna građevinskih objekata uzete dobre procjene o eventualnim pomacima i deformacijama.