3D skeniranje / fotogrametrija

3D terestričko lasersko skeniranje podrazumijeva prikupljanje velike količine prostornih podataka svojstvenih nekom prirodnom ili izgrađenom objektu, a u svrhu trajne digitalne pohrane postojećeg stanja promatranog objekta. Razvojem računalnog hardvera i softvera za potrebe 3D rekonstrukcije snimljenog objekta iz fotografija, razvila se i nova grana blizupredmetne fotogrametrije čiji je rezultat obrade oblak točaka.

Tvrtka GeoTAG d.o.o. za potrebe prikupljanja prostornih podataka (oblaka točaka) koristi kombinaciju terestričke geodetske izmjere 3D laserskim skenerom i blizupredmetne fotogrametrije, a u svrhu postizanja odgovarajuće točnosti uz što niže troškove. Na ovaj način prikupljeni prostorni podaci imaju široku primjenu u različitim projektima i zadacima koji zahtijevaju točnu 3D vizualizaciju.

Naknadnom obradom prikupljenih prostornih podataka (oblak točaka) mogu se iscrtati svi detalji, presjeci i pročelja u obliku odgovarajućeg tehničkog CAD crteža. Jednako tako moguće je izraditi digitalne ortofoto snimke promatranog objekta ovisno o potrebama investitora.